رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وکیل‌مدافع حمید بقایی:با توجه به اینکه ما معتقدیم هیچ کدام از اعمال ارتکابی نسبت داده شده به موکلم جرم نبوده است

وکیل‌مدافع حمید بقایی:با توجه به اینکه ما معتقدیم هیچ کدام از اعمال ارتکابی نسبت داده شده به موکلم جرم نبوده است، امروز تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوان عالی کشور کردیم/ایسنا

وکیل‌مدافع حمید بقایی:با توجه به اینکه ما معتقدیم هیچ کدام از اعمال ارتکابی نسبت داده شده به موکلم جرم نبوده است، امروز تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوان عالی کشور کردیم/ایسنا


جدیدترین خبرها