رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای تصنیف یادتو باصدای جمال الدین منبری (نوستالژی دهه۶۰)

اجرای تصنیف یادتو باصدای جمال الدین منبری (نوستالژی دهه۶۰) هر که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هرکه در این دام رفت گر به همه عمرخویش با تو برآرم دمی حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

اجرای تصنیف یادتو باصدای جمال الدین منبری (نوستالژی دهه۶۰)

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هرکه در این دام رفت
گر به همه عمرخویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت


جدیدترین خبرها