رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضا مددی که در سازمان UFC معتبرترین رقابت‌های MMA مبارزه کرده

رضا مددی که در سازمان UFC معتبرترین رقابت‌های MMA مبارزه کرده در واکنش به کشتی کج عربستان، در اینستاگرام: «سر درد گرفتم از این سیرک احمقانه. ما به هیچ قیمتی خریدنی نیستیم. مثل برادرم امیر علی‌اکبری، حاضرم با این عربستانی‌ها مبارزه کنم؛ هر ۴ نفرشان را با دست و پای شکسته از رینگ پرت کنم […]

رضا مددی که در سازمان UFC معتبرترین رقابت‌های MMA مبارزه کرده در واکنش به کشتی کج عربستان، در اینستاگرام: «سر درد گرفتم از این سیرک احمقانه. ما به هیچ قیمتی خریدنی نیستیم. مثل برادرم امیر علی‌اکبری، حاضرم با این عربستانی‌ها مبارزه کنم؛ هر ۴ نفرشان را با دست و پای شکسته از رینگ پرت کنم بیرون تا از مردم ایران عذرخواهی کنند»