رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پل تازه تاسیس نوش آباد به کاشان، شاهکار مهندس

پل تازه تاسیس نوش آباد به کاشان، شاهکار مهندس فکر نکنید پل روی رودخانه بنا شده‌ها نه، زیرگذره! یعنی زیر پل هم جاده‌ست و ماشین عبور می‌کنه

پل تازه تاسیس نوش آباد به کاشان، شاهکار مهندس

فکر نکنید پل روی رودخانه بنا شده‌ها نه، زیرگذره! یعنی زیر پل هم جاده‌ست و ماشین عبور می‌کنه


جدیدترین خبرها