رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترقی عضو ارشد حزب موتلفه:

ترقی عضو ارشد حزب موتلفه: – ازاول می دانستیم نامزد ما رای نمی آورد اما نخواستیم به آرای روحانی اضافه شود – جنازه در شهرری متعلق به رضاشاه نبود – بحث جنازه رضاشاه دسیسه برای تشویق افکار عمومی بود – فساد دولت نهم و دهم نتیجه سیاست «کاربه هرقیمتی» بود – رزمندگان در سوریه و […]

ترقی عضو ارشد حزب موتلفه:

– ازاول می دانستیم نامزد ما رای نمی آورد اما نخواستیم به آرای روحانی اضافه شود

– جنازه در شهرری متعلق به رضاشاه نبود

– بحث جنازه رضاشاه دسیسه برای تشویق افکار عمومی بود

– فساد دولت نهم و دهم نتیجه سیاست «کاربه هرقیمتی» بود

– رزمندگان در سوریه و عراق به خاطر ما می جنگند

– کره شمالی تعهدی به خلع سلاح خود نداده است


جدیدترین خبرها