رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماه رمضان آمد و دلدار نیامد

ماه رمضان آمد و دلدار نیامد آن مونس جان محرم اسرار نیامد هر مرغ چمن آمده در باغ ولیکن آن بلبل خوش نغمه به گلزار نیامد

ماه رمضان آمد و دلدار نیامد
آن مونس جان محرم اسرار نیامد
هر مرغ چمن آمده در باغ ولیکن
آن بلبل خوش نغمه به گلزار نیامد