رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمدبن‌سلمان (ولیعهد سعودی) با جاننی اینفانتینو، رئیس فیفا در جده دیدار کرد.

محمدبن‌سلمان (ولیعهد سعودی) با جاننی اینفانتینو، رئیس فیفا در جده دیدار کرد. این دومین دیدار ولی‌عهد سعودی و رئیس فیفا است (دیدار اول در سال ۲۰۱۷)

محمدبن‌سلمان (ولیعهد سعودی) با جاننی اینفانتینو، رئیس فیفا در جده دیدار کرد. این دومین دیدار ولی‌عهد سعودی و رئیس فیفا است (دیدار اول در سال ۲۰۱۷)