رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای دهمین بار، سه هیچ به ایتالیا باختیم

چه توپی را ایوان زایتسف زنده کرد مقابل ایران! لیگ ملت‌ها: ایتالیا ٣-٠ ایران برای دهمین بار، سه هیچ به ایتالیا باختیم

چه توپی را ایوان زایتسف زنده کرد مقابل ایران!

لیگ ملت‌ها: ایتالیا ٣-٠ ایران

برای دهمین بار، سه هیچ به ایتالیا باختیم


جدیدترین خبرها