رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان مصرف سیگار بر اساس آخرین آمار ۵۵ میلیارد نخ است.

روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن وتجارت:وزارت بهداشت باهماهنگی مرکز آمار ایران میزان مصرف سیگار را اعلام کرد میزان مصرف سیگار بر اساس آخرین آمار ۵۵ میلیارد نخ است.

روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن وتجارت:وزارت بهداشت باهماهنگی مرکز آمار ایران میزان مصرف سیگار را اعلام کرد

میزان مصرف سیگار بر اساس آخرین آمار ۵۵ میلیارد نخ است.


جدیدترین خبرها