رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطر هم S400 خرید

قطر هم S400 خرید کمتر از ۲۴ ساعت از تهدید‌ عربستان علیه قطر در ارتباط با خرید سامانه دفاع موشکی S۴۰۰ نمیگذرد که یک مقام سابق در وزارت اطلاعات قطر گفت: دوحه این سامانه را از روسیه خریداری کرده است

قطر هم S400 خرید

کمتر از ۲۴ ساعت از تهدید‌ عربستان علیه قطر در ارتباط با خرید سامانه دفاع موشکی S۴۰۰ نمیگذرد که یک مقام سابق در وزارت اطلاعات قطر گفت: دوحه این سامانه را از روسیه خریداری کرده است