رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه‌چیز درباره جاده‌های بارانی و پر ترافیک

همه‌چیز درباره جاده‌های بارانی و پر ترافیک محورهای بارانی . لغزنده: اغلب محورهای استان تهران، البرز، مازندران، گیلان، مرکزی و محور قوچان-مشهد در استان خراسان رضوی و گرمسار-تهران در استان سمنان. محورهای مه‌گرفته: اغلب محورهای استان هرمزگان، ‌ اردبیل-سرچم، اردبیل-آستارا در استان اردبیل و محدوده هزارچم در محور کرج-چالوس محورهای پرترافیک: ترافیک در خروجی تهران-قم، […]

همه‌چیز درباره جاده‌های بارانی و پر ترافیک

محورهای بارانی . لغزنده: اغلب محورهای استان تهران، البرز، مازندران، گیلان، مرکزی و محور قوچان-مشهد در استان خراسان رضوی و گرمسار-تهران در استان سمنان.

محورهای مه‌گرفته: اغلب محورهای استان هرمزگان، ‌ اردبیل-سرچم، اردبیل-آستارا در استان اردبیل و محدوده هزارچم در محور کرج-چالوس

محورهای پرترافیک: ترافیک در خروجی تهران-قم، محور تهران-پاکدشت-سمنان و محور کرج-چالوس/ مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور