رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سامان قدوس با نایک قراردارد اما در آستانه جام جهانى، کفشی دریافت نکرده است.

سامان قدوس با نایک قراردارد اما در آستانه جام جهانى، کفشی دریافت نکرده است. این سایت، از نایک سوئد خواست توضیح دهد اما آنها پاسخگو نبوده‌ و گفته‌اند از دفتر پاریس بپرسید.

سامان قدوس با نایک قراردارد اما در آستانه جام جهانى، کفشی دریافت نکرده است.

این سایت، از نایک سوئد خواست توضیح دهد اما آنها پاسخگو نبوده‌ و گفته‌اند از دفتر پاریس بپرسید.


جدیدترین خبرها