رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی ادارات شهرستان ریگان در استان کرمان به دلیل گرد و غبار شدید

تعطیلی ادارات شهرستان ریگان در استان کرمان به دلیل گرد و غبار شدید فرماندار ریگان: شهرستان ریگان بعد از خوزستان دومین کانون گرد و غبار در کشور است.

تعطیلی ادارات شهرستان ریگان در استان کرمان به دلیل گرد و غبار شدید

فرماندار ریگان: شهرستان ریگان بعد از خوزستان دومین کانون گرد و غبار در کشور است.


جدیدترین خبرها