رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش سپنتا نیکنام به پیام حسن روحانی به کنگره زرتشتیان

واکنش سپنتا نیکنام به پیام حسن روحانی به کنگره زرتشتیان: شنیدن کی بود مانند دیدن!

واکنش سپنتا نیکنام به پیام حسن روحانی به کنگره زرتشتیان: شنیدن کی بود مانند دیدن!