رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی: کفش فوتبال ایرانی قادربه رقابت با برندهای جهانی نیست

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی: کفش فوتبال ایرانی قادربه رقابت با برندهای جهانی نیست/ بیش از ۶۰% لوازم ورزشی ازخارج وارد می‌شود/ برندهای ترکیه و چین عرصه رابر تولیدکننده ایرانی تنگ کرده است /ایلنا

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی:
کفش فوتبال ایرانی قادربه رقابت با برندهای جهانی نیست/ بیش از ۶۰% لوازم ورزشی ازخارج وارد می‌شود/ برندهای ترکیه و چین عرصه رابر تولیدکننده ایرانی تنگ کرده است /ایلنا


جدیدترین خبرها