رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: اعضای جامعه بین‌المللی موظفند در برابر قانون گریزی و قلدرمآبی آمریکا بایستند

ظریف در نامه‌ای به همتایان عضو برجام: اعضای جامعه بین‌المللی موظفند در برابر قانون گریزی و قلدرمآبی آمریکا بایستند/ اگر قرار به ادامه برجام باشد، سایر طرف‌ها و شرکای تجاری باید اطمینان دهند خسارات ایران جبران می‌شود/ ایران هیچ شرطی جز مفاد برجام را نمی پذیرد.

ظریف در نامه‌ای به همتایان عضو برجام: اعضای جامعه بین‌المللی موظفند در برابر قانون گریزی و قلدرمآبی آمریکا بایستند/ اگر قرار به ادامه برجام باشد، سایر طرف‌ها و شرکای تجاری باید اطمینان دهند خسارات ایران جبران می‌شود/ ایران هیچ شرطی جز مفاد برجام را نمی پذیرد.


جدیدترین خبرها