رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واشنگتن پست: ترامپ با ۳۲۵۱ دروغ طی ۴۹۷ روز

واشنگتن پست: ترامپ با ۳۲۵۱ دروغ طی ۴۹۷ روز، با میانگین روزانه ۶.۵ ادعای دروغ، رکورد همه دیکتاتورهای بدنام جهان را زد!

واشنگتن پست: ترامپ با ۳۲۵۱ دروغ طی ۴۹۷ روز، با میانگین روزانه ۶.۵ ادعای دروغ، رکورد همه دیکتاتورهای بدنام جهان را زد!


جدیدترین خبرها