رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توپ افتتاحیه جام جهانی روسیه از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین آمد.

توپ افتتاحیه جام جهانی روسیه از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین آمد. سه فضانورد روس، آمریکایی و ژاپنی که ۱۶۸روز در ایستگاه فضایی بودند سالم اما خسته به زمین برگشتند. آنها با این توپ فوتبال در فضا بازی کرده بودند و شاید این توپ در بازی افتتاحیه بین روسیه و عربستان استفاده شود.

توپ افتتاحیه جام جهانی روسیه از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین آمد.

سه فضانورد روس، آمریکایی و ژاپنی که ۱۶۸روز در ایستگاه فضایی بودند سالم اما خسته به زمین برگشتند. آنها با این توپ فوتبال در فضا بازی کرده بودند و شاید این توپ در بازی افتتاحیه بین روسیه و عربستان استفاده شود.


جدیدترین خبرها