رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس ترکمنستان ماموریت یافته دستشویی‌ها رو بگرده

پلیس ترکمنستان ماموریت یافته دستشویی‌ها رو بگرده و هرکس که از روزنامه با عکس رئیس‌جمهورشون برای پاک‌کردن خود استفاده میکنه دستگیر کنه! گرونی دستمال توالت باعث استفاده از روزنامه شده!

پلیس ترکمنستان ماموریت یافته دستشویی‌ها رو بگرده و هرکس که از روزنامه با عکس رئیس‌جمهورشون برای پاک‌کردن خود استفاده میکنه دستگیر کنه!
گرونی دستمال توالت باعث استفاده از روزنامه شده!


جدیدترین خبرها