رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرچنگ زنده از داخل قابلمه در حال جوشیدن گریخت

خرچنگ زنده از داخل قابلمه در حال جوشیدن گریخت ویدئویی که لحظه فرار این جانور را ثبت کرده است در شبکه های اجتماعی نزدیک به یک میلیون بار دیده شد

خرچنگ زنده از داخل قابلمه در حال جوشیدن گریخت

ویدئویی که لحظه فرار این جانور را ثبت کرده است در شبکه های اجتماعی نزدیک به یک میلیون بار دیده شد


جدیدترین خبرها