رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز در نوار شرقی کشور وزش باد شدید گاهی همراه با پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد

امروز در نوار شرقی کشور وزش باد شدید گاهی همراه با پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد همچنین افزایش دمای پنج تا هفت درجه‌ای در نواحی شمالی کشور پیش بینی می‌شود

امروز در نوار شرقی کشور وزش باد شدید گاهی همراه با پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد
همچنین افزایش دمای پنج تا هفت درجه‌ای در نواحی شمالی کشور پیش بینی می‌شود


جدیدترین خبرها