رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیلور سویفت از تور جهانی Reputation، حدود ۵۴ میلیون دلار درآمد داشته است

تیلور سویفت در هفت اجرا و کنسرتش از تور جهانی Reputation، حدود ۵۴ میلیون دلار درآمد داشته است و همچنان کنسرت هایش در سراسر جهان ادامه دارد

تیلور سویفت در هفت اجرا و کنسرتش از تور جهانی Reputation، حدود ۵۴ میلیون دلار درآمد داشته است و همچنان کنسرت هایش در سراسر جهان ادامه دارد


جدیدترین خبرها