رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شفافیت درپرداخت‌ها:بودجه پرداختی به حوزه های علمیه از ابتدای سال تا دوم خرداد ماه

شفافیت درپرداخت‌ها:بودجه پرداختی به حوزه های علمیه از ابتدای سال تا دوم خرداد ماه دولت از ابتدای امسال به حوزه های علمیه بیش از ۲۷۲ میلیارد تومان پرداخت کرده است /اصلاحات نیوز

شفافیت درپرداخت‌ها:بودجه پرداختی به حوزه های علمیه از ابتدای سال تا دوم خرداد ماه

دولت از ابتدای امسال به حوزه های علمیه بیش از ۲۷۲ میلیارد تومان پرداخت کرده است /اصلاحات نیوز


جدیدترین خبرها