رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جواد کریمی‌قدوسی:اگراسامی دو تابعیتی‌ها را منتشر کنیم آنگاه خواهند دید چه شخصیت‌های در این لیست هستند

جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در مجلس: اگر مصلحت باشد که ما اسامی دو تابعیتی‌ها را منتشر کنیم آنگاه خواهند دید چه شخصیت‌های دانه درشتی حتی از اصولگرایان هم در این لیست هستند /خانه ملت

جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در مجلس: اگر مصلحت باشد که ما اسامی دو تابعیتی‌ها را منتشر کنیم آنگاه خواهند دید چه شخصیت‌های دانه درشتی حتی از اصولگرایان هم در این لیست هستند /خانه ملت