رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالله دوم،پادشاه اردن قصددارد دردیدار با هانی الملقی از او بخواهد تا از سمتش کناره‌گیری کند

عبدالله دوم،پادشاه اردن به دنبال تظاهرات اعتراض‌آمیز اخیر دراین کشور (درمخالفت باطرح قانون مالیات جدید) قصددارد روزدوشنبه دردیدار با هانی الملقی، نخست‌وزیر اردن از او بخواهد تا از سمتش کناره‌گیری کند

عبدالله دوم،پادشاه اردن به دنبال تظاهرات اعتراض‌آمیز اخیر دراین کشور (درمخالفت باطرح قانون مالیات جدید) قصددارد روزدوشنبه دردیدار با هانی الملقی، نخست‌وزیر اردن از او بخواهد تا از سمتش کناره‌گیری کند


جدیدترین خبرها