رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضاپرستش در مسکو

‍ ویدیو: رضاپرستش در مسکو خبرگزاری ایرنا گزارش داده: پرستش که درجمع هواداران فوتبال درنزدیکی میدان سرخ حضوریافت، توسط پلیس روسیه بازداشت شد دلیل بازداشت، ازدحام جمعیت و برهم خوردن نظم عمومی عنوان شده  

‍ ویدیو: رضاپرستش در مسکو

خبرگزاری ایرنا گزارش داده: پرستش که درجمع هواداران فوتبال درنزدیکی میدان سرخ حضوریافت، توسط پلیس روسیه بازداشت شد

دلیل بازداشت، ازدحام جمعیت و برهم خوردن نظم عمومی عنوان شده

 


جدیدترین خبرها