رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناسا متهم هست که تلاش کرده تا هدیه‌ای که «نیل آرمسترانگ» به شخصی داده بود را تصاحب کند

ناسا متهم هست که تلاش کرده تا هدیه‌ای که «نیل آرمسترانگ» به شخصی داده بود را تصاحب کند؛ هدیه‌ای که خاک ماه است. صاحب این خاک هم در پاسخ به تلاش ناسا، از این سازمان شکایت کرده است. ناسا پیش از این بارها سعی کرده سوغاتی‌های دیگری که از ماه آمده‌اند را از صاحبان آن‌ها […]

ناسا متهم هست که تلاش کرده تا هدیه‌ای که «نیل آرمسترانگ» به شخصی داده بود را تصاحب کند؛ هدیه‌ای که خاک ماه است.

صاحب این خاک هم در پاسخ به تلاش ناسا، از این سازمان شکایت کرده است.

ناسا پیش از این بارها سعی کرده سوغاتی‌های دیگری که از ماه آمده‌اند را از صاحبان آن‌ها بگیرد.


جدیدترین خبرها