رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در پی انتقاد از نبودن تصویر زنان در بیلبورد میدان ولی عصر

در پی انتقاد از نبودن تصویر زنان در بیلبورد میدان ولی عصر،شهرداری تهران اعلام کرد که متولی این تابلو، شهرداری نیست و موسسه اوج به عنوان متولی معرفی شد/ایرنا

در پی انتقاد از نبودن تصویر زنان در بیلبورد میدان ولی عصر،شهرداری تهران اعلام کرد که متولی این تابلو، شهرداری نیست و موسسه اوج به عنوان متولی معرفی شد/ایرنا