رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوبر بانک اتریش از ایران خارج می شود

اوبر بانک اتریش از ایران خارج می شود بانک اتریشی اوبر اعلام کردبه دلیل تهدید تحریمهای آمریکا، از ایران خارج می شود وبه فعالیت هایش در ارتباط با ایران پایان می دهد/رویترز

اوبر بانک اتریش از ایران خارج می شود
بانک اتریشی اوبر اعلام کردبه دلیل تهدید تحریمهای آمریکا، از ایران خارج می شود وبه فعالیت هایش در ارتباط با ایران پایان می دهد/رویترز


جدیدترین خبرها