رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در جام جهانی پیشرو، دو تیم اسپانیا و المان با رقابت نزدیکی به فینال صعود خواهند کرد

محققان با کمک الگوریتمهای یادگیری ماشین پیش بینی کردند که در جام جهانی پیشرو، دو تیم اسپانیا و المان با رقابت نزدیکی به فینال صعود خواهند کرد و با فاصله نزدیکی، اسپانیا قهرمان خواهد بود.

محققان با کمک الگوریتمهای یادگیری ماشین پیش بینی کردند که در جام جهانی پیشرو، دو تیم اسپانیا و المان با رقابت نزدیکی به فینال صعود خواهند کرد و با فاصله نزدیکی، اسپانیا قهرمان خواهد بود.


جدیدترین خبرها