رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در مناطق خاصی مثل کوه‌های سیرا نوادا در کالیفرنیا عجیب ترین برف جهان میبارد

در مناطق خاصی مثل کوه‌های سیرا نوادا در کالیفرنیا عجیب ترین برف جهان میبارد برفی صورتی رنگ که به علت وجود نوعی جلبک بوی هندوانه و رنگ هندوانه دارد !

در مناطق خاصی مثل کوه‌های سیرا نوادا در کالیفرنیا عجیب ترین برف جهان میبارد
برفی صورتی رنگ که به علت وجود نوعی جلبک بوی هندوانه و رنگ هندوانه دارد !


جدیدترین خبرها