رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان ملل علیه اسرائیل قطعنامه صادرکرد

سازمان ملل علیه اسرائیل قطعنامه صادرکرد ۱۲۰ موافق،۴مخالف و۴۵ممتنع در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲۰کشور به قطعنامه پیشنهادی سازمان همکاری اسلامی واتحادیه عرب باعنوان محکوم کردن اقدامات غیرقانونی اسرائیل درسرزمین‌های اشغالی وتداوم اشغالگری رای مثبت دادند/ایرنا

سازمان ملل علیه اسرائیل قطعنامه صادرکرد

۱۲۰ موافق،۴مخالف و۴۵ممتنع در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد،

۱۲۰کشور به قطعنامه پیشنهادی سازمان همکاری اسلامی واتحادیه عرب باعنوان محکوم کردن اقدامات غیرقانونی اسرائیل درسرزمین‌های اشغالی وتداوم اشغالگری رای مثبت دادند/ایرنا


جدیدترین خبرها