رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشرفته ترین مدرسه جهان

پیشرفته ترین مدرسه جهان در کشور سوئد مدرسه ای شبیه هتل بنام ویترا وجود دارد که درآن دانش آموزان ازادند چطور از فضای تحصیلی استفاده کنند.حتی میتوانند تمام روز سرگرم باشند

پیشرفته ترین مدرسه جهان
در کشور سوئد مدرسه ای شبیه هتل بنام ویترا وجود دارد که درآن دانش آموزان ازادند چطور از فضای تحصیلی استفاده کنند.حتی میتوانند تمام روز سرگرم باشند


جدیدترین خبرها