رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ بهره بانکی در آمریکا افزایش یافت

نرخ بهره بانکی در آمریکا افزایش یافت «فدرال رزرو» آمریکا نرخ بهره بانکی در این کشور را برای دومین بار در سال جاری میلادی ۲۵ دهم درصد افزایش داد و به ۱.۷۵ تا دو درصد رساند/ایرنا

نرخ بهره بانکی در آمریکا افزایش یافت
«فدرال رزرو» آمریکا نرخ بهره بانکی در این کشور را برای دومین بار در سال جاری میلادی ۲۵ دهم درصد افزایش داد و به ۱.۷۵ تا دو درصد رساند/ایرنا


جدیدترین خبرها