رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داعش با انتشار پوستری تهدید کرد چنان «کشتاری» در بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به راه بیاندازد

گروه تروریستی داعش با انتشار پوستری تهدید کرد چنان «کشتاری» در بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به راه بیاندازد که در تاریخ ثبت نشده باشد

گروه تروریستی داعش با انتشار پوستری تهدید کرد چنان «کشتاری» در بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به راه بیاندازد که در تاریخ ثبت نشده باشد


جدیدترین خبرها