رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌ سنگال اولین برد آفریقایی‌ها را کسب کرد!

جام جهانی ؛ گروه H ‌ سنگال ۲ 🇸🇳 لهستان ۱ 🇵🇱 ‌ سنگال اولین برد آفریقایی‌ها را کسب کرد! لهستان اصلا در حد انتظارات نبود ‌ گل‌های سنگال: چونک(گ‌خ)، نیانگ گل لهستان: کرچوویاک

جام جهانی ؛ گروه H

سنگال ۲ 🇸🇳
لهستان ۱ 🇵🇱

سنگال اولین برد آفریقایی‌ها را کسب کرد!
لهستان اصلا در حد انتظارات نبود

گل‌های سنگال: چونک(گ‌خ)، نیانگ
گل لهستان: کرچوویاک