رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجری مشهور زیر تیغ جراحی رفت

مجری مشهور زیر تیغ جراحی رفت مجید قناد: پزشکان گرفتگی عروق قلب را تشخیص دادند و بلافاصله در یکی از بیمارستان‌های تهران تحت عمل جراحی قرار گرفتم

مجری مشهور زیر تیغ جراحی رفت

مجید قناد: پزشکان گرفتگی عروق قلب را تشخیص دادند و بلافاصله در یکی از بیمارستان‌های تهران تحت عمل جراحی قرار گرفتم