رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر کیلو زعفران ۶.۵ میلیون تومان شد

هر کیلو زعفران ۶.۵ میلیون تومان شد نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم طلای سرخ حداقل سه میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و حداکثر شش میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.

هر کیلو زعفران ۶.۵ میلیون تومان شد

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم طلای سرخ حداقل سه میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و حداکثر شش میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.