رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قدرت فضای مجازی: فیروزآبادی ویلای لواسان راتحویل داد

قدرت فضای مجازی: فیروزآبادی ویلای لواسان راتحویل داد سرلشکر فیروزآبادی: درتماس اينجانب بادفتر نظامي معظم له دستور تخليه محل دريافت شد؛ بلافاصله به ستاد اجرايي آمادگي براي تحويل دراسرع وقت اعلام گرديد

قدرت فضای مجازی: فیروزآبادی ویلای لواسان راتحویل داد

سرلشکر فیروزآبادی: درتماس اينجانب بادفتر نظامي معظم له دستور تخليه محل دريافت شد؛ بلافاصله به ستاد اجرايي آمادگي براي تحويل دراسرع وقت اعلام گرديد