رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه گاردين امروز نام حدود ٣٥ هزار پناهجو را منتشر كرده كه در راه رسيدن به اروپا جان خودشان را از دست داده‌اند

روزنامه گاردين امروز نام حدود ٣٥ هزار پناهجو را منتشر كرده كه در راه رسيدن به اروپا جان خودشان را از دست داده‌اند در ميان آنان دهها ايرانى هم وجود دارد. اكثريت اين پناه جويان در اقيانوس ها غرق شده اند، و برخی ها نیز بعد از شنيدن جواب منفى خودكشى كرده اند

روزنامه گاردين امروز نام حدود ٣٥ هزار پناهجو را منتشر كرده كه در راه رسيدن به اروپا جان خودشان را از دست داده‌اند

در ميان آنان دهها ايرانى هم وجود دارد. اكثريت اين پناه جويان در اقيانوس ها غرق شده اند، و برخی ها نیز بعد از شنيدن جواب منفى خودكشى كرده اند