رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هوای شهر محل برگزاری بازی ایران و اسپانیا هم اکنون آفتابی

هوای شهر محل برگزاری بازی ایران و اسپانیا هم اکنون آفتابی و دمای هوا ۲۰ درجه می‌باشد و مشکلی برای برگزاری بازی وجود ندارد

هوای شهر محل برگزاری بازی ایران و اسپانیا هم اکنون آفتابی و دمای هوا ۲۰ درجه می‌باشد و مشکلی برای برگزاری بازی وجود ندارد