رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان اعتراض چهار روزه دانشجویان معترض به احکام دانشجویی

پایان اعتراض چهار روزه دانشجویان معترض به احکام دانشجویی 🔸امروز، پس از چهار روز تجمع دانشجویان دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، غلامرضا غفاری نماینده وزیرعلوم و معاون فرهنگی وزارت علوم در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد و دانشجویان پس از بیان مطالبات‌شان به تجمع‌شان پایان دادند. /ایسنا

پایان اعتراض چهار روزه دانشجویان معترض به احکام دانشجویی

🔸امروز، پس از چهار روز تجمع دانشجویان دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، غلامرضا غفاری نماینده وزیرعلوم و معاون فرهنگی وزارت علوم در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد و دانشجویان پس از بیان مطالبات‌شان به تجمع‌شان پایان دادند. /ایسنا