رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رانندگی زنان در عربستان سعودی از فردا یکشنبه آزاد می شود

رانندگی زنان در عربستان سعودی از فردا یکشنبه آزاد می شود عکس: خانم سعودی در حال رانندگی آزمایشی در ریاض خبرگزاری فرانسه. فایز نورالدین

رانندگی زنان در عربستان سعودی از فردا یکشنبه آزاد می شود

عکس: خانم سعودی در حال رانندگی آزمایشی در ریاض
خبرگزاری فرانسه. فایز نورالدین