رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عروسک جام جهانی فوتبال در نشست مشترک اوپک و غیراوپک

ویدیو: الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه به هریک از هیاتهای حاضر در نشست مشترک اوپک و غیراوپک یک عروسک جام جهانی فوتبال هدیه می‌کند و با رییس دوره‌ای اوپک شروع کرد

ویدیو: الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه به هریک از هیاتهای حاضر در نشست مشترک اوپک و غیراوپک یک عروسک جام جهانی فوتبال هدیه می‌کند و با رییس دوره‌ای اوپک شروع کرد