رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موسویان: برای ایجاد وحدت، دولت روحانی استعفا دهد و انتخابات زودرس برگزار شود

موسویان: برای ایجاد وحدت، دولت روحانی استعفا دهد و انتخابات زودرس برگزار شود سید حسین موسویان، دیپلمات ارشد سابق ایران و استاد فعلی دانشگاه پرینستون آمریکا در گفتگو با همشهری: برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و ازخودگذشتگی است. با این وضع، مشکلات اقتصادی […]

موسویان: برای ایجاد وحدت، دولت روحانی استعفا دهد و انتخابات زودرس برگزار شود

سید حسین موسویان، دیپلمات ارشد سابق ایران و استاد فعلی دانشگاه پرینستون آمریکا در گفتگو با همشهری:

برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و ازخودگذشتگی است. با این وضع، مشکلات اقتصادی فعلی مردم و منافع کلان ملی کشور ۲قربانی اصلی اختلافات فعلی جناح‌های سیاسی داخلی هستند. بزرگان نظام باید قبل از هرچیز دراین مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا استمرار وضع فعلی تا ۲سال دیگر، ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.