رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سه کشته در ارزروم ترکیه

سه کشته در ارزروم ترکیه 🔸گفته می شود درگیری هایی در شهر ارزروم اتفاق افتاده است که در آن سه نفر کشته شده اند. 🔸 در بین کشته ها اسم رئیس شهرستان حذب خوب در ارزروم به چشم می خورد

سه کشته در ارزروم ترکیه

🔸گفته می شود درگیری هایی در شهر ارزروم اتفاق افتاده است که در آن سه نفر کشته شده اند.

🔸 در بین کشته ها اسم رئیس شهرستان حذب خوب در ارزروم به چشم می خورد