رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین بسته تحریمی علیه ایران ۱۳ مرداد وارد فاز اجرا می‌شود

‍ ❌ اولین بسته تحریمی علیه ایران ۱۳ مرداد وارد فاز اجرا می‌شود 🔸 وزارت خارجه آمریکا: 🔸 اولین  بسته تحریمی علیه ایران چهارم آگوست آینده وارد فاز اجرا می‌شود. 🔸دومین بسته تحریمی نیز نوامبر آینده وارد اجرا می‌شود و بخش نفت را هدف قرار خواهد داد. 🔸 وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که هدف از […]

‍ ❌ اولین بسته تحریمی علیه ایران ۱۳ مرداد وارد فاز اجرا می‌شود

🔸 وزارت خارجه آمریکا:

🔸 اولین  بسته تحریمی علیه ایران چهارم آگوست آینده وارد فاز اجرا می‌شود.

🔸دومین بسته تحریمی نیز نوامبر آینده وارد اجرا می‌شود و بخش نفت را هدف قرار خواهد داد.

🔸 وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که هدف از فشارهای این کشور بر ایران، تغییر نظام نیست، بلکه هدف تغییر رفتار ایران است/عصرایران

صرفا جهت اطلاع:
www.sje.ir
@serfan_jahate_ettela