رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان واریز مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت اعلام شد

زمان واریز مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت اعلام شد سخنگوی دولت: منابع این کار به حساب دستگاهها واریز شده و انتظارمیرود با اصلاح احکام کارکنان این رقم به همراه حقوق تیرماه واریز شود

زمان واریز مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت اعلام شد
سخنگوی دولت: منابع این کار به حساب دستگاهها واریز شده و انتظارمیرود با اصلاح احکام کارکنان این رقم به همراه حقوق تیرماه واریز شود