رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا در صورت کشیده شدن بازی به وقت های اضافی، تعویض چهارم ممکن است

یوفا اعلام کرد در فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا در صورت کشیده شدن بازی به وقت های اضافی، تعویض چهارم ممکن است

یوفا اعلام کرد در فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا در صورت کشیده شدن بازی به وقت های اضافی، تعویض چهارم ممکن است