رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگ‌ترین تونل آکواریومی ایران به طول ۴۰ متر در انزلی افتتاح شد

بزرگ‌ترین تونل آکواریومی ایران به طول ۴۰ متر در انزلی افتتاح شد چنین طرح‌هایی گامی مثبت در جذب گردشگر محسوب میشود و ضروری است در جزایر و شهرهای ساحلی ایران نیز راه‌اندازی شود

بزرگ‌ترین تونل آکواریومی ایران به طول ۴۰ متر در انزلی افتتاح شد

چنین طرح‌هایی گامی مثبت در جذب گردشگر محسوب میشود و ضروری است در جزایر و شهرهای ساحلی ایران نیز راه‌اندازی شود